PMI Denmark Chapter

Betingelser for tilmelding og betaling til PMI arrangementer

Tilmelding:

Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende.

Afmelding og flytning:

Afmelding til arrangement kan ske såfremt dette gøres pr email i henhold til nedenstående retningslinjer:

Indtil 6 uger før arrangement start:   Gebyrfrit

Mellem 6– 2 uger før arrangement start:   35 % af kursusprisen

Senere end 2 uger før kursusstart:   100 % af kursusprisen

Aflysning og ændringer:

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet i vores arrangementer, forbeholder PMI Denmark sig ret til at aflyse arrangementer. Dette sker f. eks. hvis det skønnes at et for lavt deltagerantal betyder at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af arrangementet. I så fald vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende arrangement.

Ændringer i datoer kan også forekomme op til 6 uger før start. I så fald vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende arrangement.

Priser:

Alle priser er inkl. materialer, ophold og forplejning medmindre andet er anført.

Manglende fakturaoplysninger:

Manglende fakturaoplysninger i form af korrekt firmanavn, EAN-nr., Indkøbsordrenr. mm, som vil være ensbetydende med at fakturaen skal genfaktureres, vil blive pålagt et gebyr på kr. 500,00.

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra fakturadato.

Manglende betaling:

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,00.